N.Z.O.Z Centrum Medyczne „ZAMKOWE
Ul Królowej Jadwigi 2a , 42-500 Będzin

Numery  kontaktowe:
32 267-73-73
32 778-31-24
32 267-30-60
32 797-03-03

e-mail : zamkowe@of.pl

e-mail: przychodnia@zamkowe.eu